Zmanjšanje izgub zaradi takojšnjega odkrivanja napak.

Informacije do odgovornih prihajajo prepočasi. Poleg tega se napake lahko odkrijejo šele pri zadnji kontroli, ko je izdelek že narejen. V maloserijski in naročniški proizvodnji se v zadnjih fazah proizvodnega procesa pogosto zgodi preskok operacije, kar botruje neustrezni kakovosti izdelka. Napaka v tem delu procesa je najdražja, saj njeno odpravljanje terja veliko časa in porabe dodatnega materiala, v skrajnem primeru pa je treba izdelke narediti na novo. Stroški se vzpenjajo tudi zaradi izmeta, ki na primer nastane zaradi neustreznega režima delovanja strojev. Visok izmet seveda zahteva razpis večjih količin in ustrezno večje zaloge materiala.

Spremljanje proizvodnje v realnem času ter hitro odkrivanje anomalij podjetju omogoča, da napake odkrije praktično že fazi nastanka, ko je njihova odprava še poceni, in ne šele na kasnejših proizvodnih operacijah. Obvladovanje zaporedja operacij ob tem zagotavlja izpolnjevanje predpisanega tehnološkega postopka in zagotavlja pričakovano kakovost, brez dodatnih posegov. K izboljšanju samega proizvodnega procesa in s tem k znižanju stroškov prispeva še zmanjšanje izmeta zaradi kontinuiranega delovanja strojev.

071416_0830_1.jpg

Odpravljanje tveganj za drage napake 

  • kontrola med posameznimi proizvodnimi fazami;
  • blokada preskoka operacije, s katero se onemogoča prijavo na določeno delovno operacije in knjiženje na delovni list pred zaključkom predhodne delovne operacije – preskok je možno izvesti le ob avtorizaciji nadrejenega;
  • spremljanje parametrov strojev, merjenje časa cikla ter avtomatsko štetje izdelanih kosov;
  • samodejno vodenje odstopanj in obveščanje v primeru odstopanja pri normativih ali parametrih delovanja strojev;


Zaradi takojšnjega odkrivanja in odprave napak podjetje dosega konkurenčno proizvodno ceno in krepi svoj položaj na trgu.

Avtor: Aleš Pelc

Želite izvedeti več ? Pokličite 041 736 867, ali pišite matjaz.jurjec@kopa.si

Facebooklinkedinmail