Avtomatsko arhiviranje plačnih kuvert

Uporaba modula za avtomatsko arhiviranje 

Namen novega modula je sprotno shranjevanje plačnih kuvert zaposlenih v elektronski obliki. S tem zagotovimo obliko in podatke na plačni kuverti, kot so bili takrat, ko je bila plača izplačana, tudi če so se podatki o zaposlenih medtem spremenili (sprememba priimka, sprememba naslova, če je le-ta izpisan na kuverti,…). Dokumenti so dostopni kadarkoli, lahko ponovno natisnemo. Če modulu dodamo še podpisno komponento, lahko datoteke prestavite tudi v uradno trajno hrambo pri certificiranem arhivarju.
Preberi več….

Davčno potrjevanje računov

Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31. a  Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil prek posebne mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov prek finančne uprave in prek kupca. Preberi več….