Kopina skokovita rast potrjuje odprtost regijskih trgov za kakovostne informacijske rešitve

KOPA d. d. je letos na regijskih trgih dosegla trikratno rast prodaje poslovnih informacijskih rešitev za velika in srednja proizvodna podjetja. Za uspeh so bile najpomembnejše izkušnje pri informatizaciji proizvodnih procesov v vodilnih slovenskih proizvodnih podjetjih ter prilagodljivost pri podpori posebnostim poslovanja in konkurenčnih prednosti novih kupcev.
Preberi več….