Z ISO portalom obvladovanje standarda in presoje ni stres,  ampak priložnost

Upravljanje kakovosti s sistemi ISO in s tem povezanega upravljanja varnosti dokumentov, transparentnosti sprememb ter odgovornosti pri izdelavi dokumentov je eden kritičnih poslovnih izzivov v podjetjih, ki  stremijo k stalnim procesnim izboljšavam.

070616_0804_1.jpg


Podjetja z uvedenimi sistemi vodenja ISO se pri upravljanju z dokumentacijo srečujejo z vrsto izzivi, predvsem pri obvladovanju sprememb. Tam, kjer so dokumenti shranjeni v mapah na skupnih diskih, nimajo učinkovitega nadzora nad spremembami v izvajanju kakor tudi ne nad zgodovino sprememb in odgovornostjo zaposlenih. Podjetja, ki sisteme ISO resno jemljejo, se že tekom leta srečujejo s številnimi spremembami, ki se zaradi komunikacije prek e-pošte in papirnih dokumentov kaj lahko izgubijo oziroma ne zavedejo v ISO-dokumentacijo. Skrbniki sistemov vodenja kakovosti nimajo celovitega pregleda nad celotnim postopkom, od predlogov in obravnave sprememb do njihove realizacije in dokumentiranja.

Še posebej pereče je upravljanje s spremembami v podjetjih, ki priporočila revizorjev pričnejo realizirati šele tik pred ponovno presojo. V takšnih okoljih zaradi prekomernega povečanja dela ter pomanjkljivo urejene in nepregledne dokumentacije enostavno ne zmorejo realizirati načrtovanih izboljšav, kar ima neugodne posledice za celotno poslovanje.

ISO portal vam zagotavlja varnost, dostopnost in celovitost dokumentacije ter:

  • Pravočasno opominjanje skrbnikov o bližajočem se roku poteka veljavnosti dokumenta.
  • Delegiranje ukrepov.
  • Kontrolirano tiskanje ISO dokumentacije s klavzulo bralcem v izogib morebitnim nesporazumom pri uporabi tiskane (ne-obvladovane) verzije dokumenta.
  • Vodni potisk veljavnih dokumentov s pomembnimi ISO podatki (npr: izdelal, pregledal, odobril, šifra dokumenta, izdaja, veljavnost od,…) ter faksimile podpisi odgovornih v procesu.

Kopin sistem Urejeno.DOK z ISO portalom rešuje izzive pri upravljanju z ISO-dokumentacijo na pregleden način, z jasno definiranimi  dokumentnimi tokovi in odgovornostjo. Sistem podpira upravljanje z vodenjem kakovosti na različnih področjih, kot so  ISO 9001, 14001 in 27001 ter OHSAS 18001, CQM in druge.

  • Za učinkovito skupinsko delo na dokumentih.
  • Za pregled nad izvajanjem ukrepov.
  • Za samostojno izdelovanje delovnih tokov za različne tipe dokumentov.
  • Za podporo za upravljanje tokov odgovornosti, ki je zahtevana pri nastajanju in potrjevanju različne poslovne dokumentacije (možno sistem razširiti še na upravljanje pogodb, ponudb in ostale poslovne dokumentacije).
  • Za aktivno sodelovanje ISO presojevalcev.
  • Za sledljiv in pregleden sistem, ki vpliva na večjo učinkovitost, manj iskanja, manj usklajevanja verzij in jasno definirane naloge ter odgovornosti.

Avtor: Uroš Pudgar

Želite izvedeti več ? Pokličite 041 736 867, ali pišite matjaz.jurjec@kopa.si

Facebooklinkedinmail