Z letom 2018 plačilne liste vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje prejemajo po sodobnih elektronskih poteh.

Kopina rešitev, ki so jo izbrali, je nekakšen hibridni sistem, saj ta poleg elektronske pošte in spletnega portala vsebuje tudi posebne informacijske kioske, na katerih je zaposlenim s prijavnimi karticami omogočen vpogled v njihove kadrovske in plačne podatke. Podatke in plačilne liste lahko tudi natisnejo.

In rezultat dvomesečnega vzporednega dela (elektronsko pošiljanje in klasično razdeljevanje) :

1590 poslanih izplačilnih list s plačo, pogodbenimi nakazili, odpravninami, štipendijami …, sedem različnih vrst izplačil za celo skupino PV in nekaj deset natisnjenih plačilnih list na informacijskih kioskih.

Njihov cilj je, da po treh mesecih vzporednega dela preidejo na popolnoma elektronsko razdeljevanje plačilnih list za vse zaposlene.

Kako je bilo do zdaj ?

Informacijski kiosk v “proizvodnji”

Do zdaj so v Premogovniku Velenje in vseh hčerinskih družbah plačilne liste razdeljevali tradicionalno (ročno vročanje). Najprej so jih natisnili, jih združevali z morebitnimi dopolnilnimi izpisi in jih na koncu kuvertirali. Sledilo je dvodnevno razdeljevanje na izplačilnih mestih. Zaposleni, ki plačilnih list niso prevzeli na teh mestih, so jih lahko kadarkoli prevzeli v prostorih Upravljanja s človeškimi viri.

Celoten proces za skoraj 2.200 zaposlenih v Skupini PV je zahteval veliko dela in časa, kar je predstavljo dodatno obremenjenost zaposlenih pri Upravljanju s človeškimi viri z deli, ki niso z njihovega strokovnega področja.

In kako je po novem ?

Svoje plačilne liste lahko uporabniki tudi natisnejo !

Svoje plačilne liste lahko uporabniki tudi natisnejo !

Z letom 2018 plačilne liste vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje prejemamo po sodobnih elektronskih poteh. Svoje kadrovske in plačilne podatke lahko po novem z osebnimi vstopnimi gesli kadarkoli preverijo in natisnejo na štirih informacijskih kioskih, ki so postavljeni v proizvodnji.

Poleg tega bo vsak zaposleni, ki je izpolnil in podpisal izjavo, elektronske plačilne liste in druge kadrovske vsebine prejemal tudi na osebni elektronski naslov.

Zaposleni, ki imajo na delovnem mestu dostop do osebnega računalnika, lahko vse prednosti digitalizacije uporabljajo tudi na svojem delovnem mestu.

 

 

 

 

 

 

ViR: povzetek novice v časopisu Rudar Skupine Premogovnika Velenje – številka 1/18

Če povzamem…

S samopostrežnimi informacijami za zaposlene se izboljšuje dostopnost informacij in avtomatizirajo operativne naloge kadrovske službe. Z digitalizacijo kadrovske funkcije se kadrovska služba razbremeni operativnih zadolžitev in s tem se HR preobrazi v strateško podporo vodstvu. S tem so postavljeni temelji za spremljanje napredka, lahko se identificirajo talenti in vzgajajo nasledniki…

In še o stroških – v Premogovniku so izračunali, da se jim bo investicija z vključeno opremo za štiri Kioske povrnila prej kot v enem letu.

Podrobnosti si lahko preberete tudi v novici Portal zaposlenih

Za več informacij ali ponudbo nas kontaktirajte na 041 518 228, ali pišite na: maja.lubej@kopa.si

Facebooklinkedinmail