Z novim letom prične veljati kar nekaj novosti v z zvezi z obračunom plač in obračunom davčnih obveznosti :

 • Poročanje osnov za prispevke v rubrikah M
 • Spremembe pri obračunu dohodnine
 • Novi vrsti dohodka na REK-1 obrazcu
 • Sprememba pri bonitetah
 • Posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost
 • Nižja osnova za izračun prispevkov

Za vse novosti smo pripravili spremembe programske rešitve za obračun plač, ki jih bomo pričeli instalirati po 21.12.2016
O novostih na tem področju:

V Uradnem listu RS, št. 60/16 , z dne 16.9.2016 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katerim je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun prispevkov. Uvaja pa se tudi bolj enostaven način poročanja popravkov in se omogoča poročanja popravkov oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem obračunu.

Za lažje poročanje popravkov za pretekla obdobja (najbolj pogost primer je, da se pri tekoči plači poračuna bolniška odsotnost za pretekli mesec, ker npr. delavec prinese bolniški list po že izvedenem obračunu plač) je v poljih M omogočen vnos »datuma od in datuma do« glede na dejansko obdobje, na katerega se posamezen poračun dohodka nanaša. V ta namen je odstranjena zahteva glede ujemanja z obdobjem na REK obrazcu (polje 011), kar pomeni, da bo znotraj enega REK obrazca možno poročati podatke za več različnih obdobij od 1. 1. 2017 dalje. Rešitev se lahko uporablja zgolj za poročanje popravkov, ne pa tudi za prva izplačila plač za posamezen mesec.V polje M02, kamor izplačevalci vpisujejo podatke o nadomestilih plač, se za dohodke od 1. 1. 2017 dalje vpisuje tudi znesek nadomestila. Na ta način bo zagotovljeno, da se bodo podatki o osnovi za prispevke, ki se za davčne namene izkazuje v polju A062, lahko primerjali s podatki v poljih M01-M10.

Novi vrsti dohodka na REK-1 obrazcuŠifra dohodka:

V skladu s 44. členom ZDoh-2R smo pripravili dve novi vrsti dohodka, in sicer 1151 in 1152.

 • Šifra dohodka: 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2
 • Šifra dohodka: 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo

Ti dve vrsti dohodka veljata za datume izplačil od 1.1.2017 dalje

Rok za predložitev datoteke VIR.VDC se podaljša do 15.1.2017

Spremembe pri bonitetah

S spremembo petega odstavka 39. člena ZDoh-2 se povišuje znesek splošne oprostitve za bonitete s 13 na 15 EUR. Gre za bonitete ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto.

S spremembo 2. točke tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 se za boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

S spremembo petega odstavka 39. člena ZDoh-2 se povišuje znesek splošne oprostitve za bonitete s 13 na 15 EUR. Gre za bonitete ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto.

Posebna davčna obravnave dela plače za poslovno uspešnost

Z novo 12. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (v praksi se pogosto uporabljajo termini, ki zakonsko niso posebej opredeljeni: trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

ZDoh-2R pri opredelitvi dohodka, ki je ugodneje davčno obravnavan, določa omejitev:

 • le enkrat na leto vsem upravičenim delavcem hkrati ,
 • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ali da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi in so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.

Posebna davčna obravnava je določena do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Izplačilo navedenega dela plače se torej do te višine ne všteva v osnovo za dohodnino, obračunajo pa se obvezni prispevki za socialno varnost. V primeru, da bo del plače za poslovno uspešnost presegal 70% zadnje znane povprečne plače, pa se od ostanka obračunava tudi  dohodnina.Davčno osnovo za dohodnino znižuje samo del prispevkov od dela dohodka nad 70 % zadnje znane povprečne plače RS. 2).

Velja za izplačila po 1.1.2017.

Posebna davčna obravnave dela plače za poslovno uspešnost Spremembe pri dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja

Z dodano 4.a točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo tudi povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem delavcu, ki mu nastanejo zaradi plačila premij za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, pod določenimi kumulativnimi pogoji, in sicer:

 • zavarovanje velja v vseh državah sveta,
 • gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene poti v tujino,
 • delodajalec zagotavlja tako zavarovanje vsem delavcem, ki potujejo v tujino, ter to zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganja oz. najnižjo višino kritja).

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1.1.2017 dalje

Ne pozabite na spremembo najnižje osnove za plačilo prispevkov s 1.3.2017 , ko bo znana nova povprečna plača.

Na povezavi  Navodila za nastavitev sprememb si lahko preberete podrobna navodila za nastavitev sprememb.

Facebooklinkedinmail