Osebni portal zaposlenih

Želite približati osnovne delavčeve podatke na delavcu prijazen način? Želite postopno uvesti digitalno razdeljevanje plačnih kuvert in drugih dokumentov v digitalni obliki ? Želite zmanjšati čas, ki ga porabite za izpisovanje plačilnih kuvert samo zato, ker je vašim zaposlenim lažje to zahtevati od vas kot poiskati založene in izgubljene kuverte. Želite racionalizirati delo v kadrovskem oddelku in oddelku obračuna plač ? Želite na enostaven način uvesti 360 stopinjsko ocenjevanje kompetenc ?

Kako vam lahko pomagamo ?

Delni odgovor na kar nekaj zastavljenih vprašanj vam lahko pomagamo poiskati s Kopino rešitvijo Osebni portal zaposlenih.

Osebni portal je orodje, ki ponuja »samopostrežne« informacije iz HRM modula in plačnega modula. Zaposleni tako posredno sami uresničujejo želje, kako in kdaj bodo upravljali s svojimi podatki, ki so jim dostopni na portalu ves dan in vse dni v tednu.

Na portal se prenašajo aktivnosti, ki se izvajajo znotraj sistema KOPA HRM, na primer zapisi iz letnih razgovorov, tako da lahko zaposlenci kadarkoli vidijo svoje cilje, naloge in uspešnost. Hkrati imajo na voljo tudi podatke o dopustih; spremljajo stanje zdravniških pregledov, varstva pri delu; izobraževanj in usposabljanj.

Portal vsebuje naslednje podatke :

 • Osnovne osebne podatke
 • Naslov (stalni in začasni) , trenutno veljavni TRR
 • Trenutno organizacijsko enoto zaposlitve
 • Delovno dobo v celoti in delovno dobo od zadnjega vstopa v podjetje.
 • Trenutno delovno mesto z nazivom.
 • osnovni podatke o delovnem razmerju (določen/nedoločen čas), izmenah in prijavi v ZZZS.
 • Podatke o invalidnosti (kategorija, % telesne poškodbe, datum odločbe)
 • Podatke o izračunanem in porabljenem dopustu.
 • Seznam družinskih članov, ki so prijavljeni na davčnem uradu za davčno olajšavo in obdobje
 • Trenutno veljavno izobrazbo
 • Opravljena znanja / izobraževanja zgodovina in planirani dogodki
 • Podatke o zdravniškem pregledu in varstvu pri delu.
 • Tisti, ki  opravijo letne razgovore imajo v osebnem portalu navedene ključne informacije letnega razgovora za preteklo leto, cilje za tekoče leto, kompetence, realizirana ter planirana izobraževanja …
 • Pregled zadnjih plačilnih kuvert
 • Možnost vnosa e pošte za prejemanje plačnih kuvert in odločb dopustov ter prijava na brezpapirno pošiljanje teh dokumentov.

Preberite si tudi, kako to deluje v praksi : Študija primera Kopa HRM v Livarju

Želite izvedeti več ? Pokličite: 041 736 867, ali pišite: matjaz.jurjec@kopa.si

Facebooklinkedinmail