Kopa ERP novice

Kaj je novega na aplikacijah? Kaj je novega v KOPI?
Kaj načrtujemo?

Kopina skokovita rast potrjuje odprtost regijskih trgov za kakovostne informacijske rešitve

KOPA d. d. je letos na regijskih trgih dosegla trikratno rast prodaje poslovnih informacijskih rešitev za velika in srednja proizvodna podjetja. Za uspeh so bile najpomembnejše izkušnje pri informatizaciji proizvodnih procesov v vodilnih slovenskih proizvodnih podjetjih ter prilagodljivost pri podpori posebnostim poslovanja in konkurenčnih prednosti novih kupcev.
Preberi več….

Do izdelkov, ki se splačajo

Trg se odpira, konkurenca je vedno večja, zagotavljanje rentabilnosti je glavni izziv poslovanja.

Proizvajalci se srečujejo z visokimi pritiski na prodajno ceno, in to v vseh blagovnih skupinah. Nekatera podjetja pri zniževanju proizvodne cene stavijo na najsodobnejšo proizvodno tehnologijo ter naložbe v znanje, drugi pa poskušajo proizvodno ceno zniževati do vzdržnosti, s pomočjo kalkulacij oziroma obračuna proizvodnje.

Odločitve na osnovi cene
Podjetjem, ki kot Celjske Mesnine proizvajajo več vrst artiklov, uspeva dosegati različno razliko v ceni, vendar enostavno morajo vedeti, kdaj se iz kakega posla umakniti oziroma artikel opustiti. Kot pravi Marko Založnik, direktor komerciale iz Celjskih Mesnin, se trudijo zagotavljati ceno na ravni artikla in na nivoju trgovca. Nekomu se artikel splača proizvajati, drugemu ne, oziroma se nekemu trgovcu določen artikel splača prodajati,drugemu spet ne.
Preberi več….

DIGITALNA TRANSFORMACIJA – Preboji v proizvodnji so tu in zdaj

Industrija 4.0 in priložnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, postavljajo proizvodnjo na višjo raven.

Naprave so se sposobne pogovarjati med sabo in s poslovnimi informacijskimi sistemi, v zbirkah pa je že ogromno koristnih podatkov, ki omogočajo sklepanje na podlagi preteklih dogodkov in napovedovanje dogajanja v prihodnosti. Pri tem ne gre več samo za digitalizacijo klasičnih procesov, ampak za nove pristope. Danes za rast produktivnosti ne potrebujete vedno novih strojev, objektov in zaposlenih. Podjetje lahko doseže od 10 do 20-odstotkov boljši izplen proizvodnje že samo s takšnim novim pristopom.
Preberi več….

2 meseca in ne 2 leti za uvedbo novega poslovnega informacijskega sistema

Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. v samo dveh mesecih do novega poslovnega informacijskega sistema.

Podjetja se uvedbe novega poslovnega sistema,  če se le da otepajo, saj lahko predstavlja dramatično izkušnjo. Sama finančna investicija največkrat sploh ni problem. Največji problem je v tem, da prenova ali prehod na nov sisteme lahko traja veliko časa, pri čemer so vanjo vključeni najboljši kadri. Ob dolgotrajni uvedbi so izgube za podjetje lahko ogromne, zaposleni so pod velikim stresom, če pa je sistem uveden slabo, se problemi vlečejo skozi celoten čas uporabe. Posledice slabe uvedbe so za podjetje lahko dolgoročne: zaposleni so nezadovoljni, pade produktivnost, procesi so neučinkoviti, pojavlja se več napak, namesto, da bi poslovanje poenostavili. Rezultat so nezadovoljni lastniki, zaposleni in poslovni partnerji.
Preberi več….

KOPA ERP kot storitev

Prednastavljen poslovni informacijski sistem v oblaku za hitro uvedbo v poslovanje.

Kopa je s prednastavljeno verzijo KOPA ERP, ki deluje v oblaku, ponudila podjetjem vrhunski poslovni informacijski sistem kot storitev. Kopin sistem je postavljen v oblaku Pošte Slovenije in omogoča, da stranka enostavno izpolni matične podatke in začne rešitev uporabljati praktično takoj.
Preberi več….

Obvladovanje naprav s pomočjo enotnega sistema I-Nadzor

Brez enotnega nadzornega sistema je nemogoče zagotoviti učinkovito uporabo vse večjega števila naprav in sistemov, ki se uporabljajo pri poslovanju.

Nekateri proizvajalci nadzorne sisteme že ponujajo, a le za njihove naprave, kar onemogoča vzpostavitev celovitega pregleda nad napravami. Kopa je zato oblikovala rešitev i-Nadzor za spremljanje delovanja katerih koli naprav, ki podpirajo podatkovno povezovanje.
Preberi več….

Informacijska varnost – boste tvegali in vozili skozi rdečo ?

 

Informacijska_11.2Kopa je ponudila nove storitve za oceno tveganj ter oblikovanje varnostne politike, s katerimi organizacijam pomaga pri vzpostavitvi zaupanja vrednih informacijskih storitev ter zagotavljanju varnosti podatkov ob vse večji digitalizaciji poslovanja.
Vstopanje podjetij v digitalno poslovanje zahteva celovit pristop k obvladovanju varnostnih tveganj. Narekuje vzpostavitev ter dosledno izvajanje varnostnih politik, kar pogosto zahteva spremembo obnašanja vseh, ki so vključeni v poslovni proces.

Vodje informatike so skupaj z vodstvom nedvomno pred kompleksnim izzivom zagotavljanja razpoložljivosti in zanesljivosti storitev ter zaupnosti in celovitosti informacij. Za to ni dovolj samo uvedba zadnjih tehnoloških rešitev, ampak so potrebne spremembe v organizaciji in kulturi podjetja.
Preberi več….

Prilagodljivost plačnega sistema odločilna za Unior

Unior sta pri odločitvi za KOPA Plače prepričali enostavna nastavljivost algoritma za obračun plač  in vsebinska podpora Kopinih strokovnjakov.

Unior je ob prenovi rešitve za obračun plač iskal sistem, ki bi ob zanesljivosti in prilagodljivosti omogočal enostavno nastavljanje algoritma za obračun plač. “Zaradi posebnosti poslovanja v proizvodnji smo želeli, da bi sami nastavljali algoritem, kar pri veliko ponudnikih ni možno,” je povedal Kristjan Brodej, vodja projekta v podjetju Unior d.d. Preberi več….

Avtomatsko arhiviranje plačnih kuvert

Uporaba modula za avtomatsko arhiviranje 

Namen novega modula je sprotno shranjevanje plačnih kuvert zaposlenih v elektronski obliki. S tem zagotovimo obliko in podatke na plačni kuverti, kot so bili takrat, ko je bila plača izplačana, tudi če so se podatki o zaposlenih medtem spremenili (sprememba priimka, sprememba naslova, če je le-ta izpisan na kuverti,…). Dokumenti so dostopni kadarkoli, lahko ponovno natisnemo. Če modulu dodamo še podpisno komponento, lahko datoteke prestavite tudi v uradno trajno hrambo pri certificiranem arhivarju.
Preberi več….

Davčno potrjevanje računov

Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31. a  Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil prek posebne mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov prek finančne uprave in prek kupca. Preberi več….