V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3.5.20169 sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust.

Obe noveli zakona sta začeli veljati dan po objavi v Uradnem listu in se uporabljata za regres prejet od 1.1.2019 dalje.

 

 

Noveli zakona določata, da se Regres za letni dopust v letu 2019, v višini do 100% zadnje povprečne mesečne plače v RS, razbremeni plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Če je regres izplačan v višjem znesku, pa se razlika nad zneskom 100% povprečne plače, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za prispevke.

Preveč izračunani oz. odtegnjeni prispevki pred uveljavitvijo tega zakona se vrnejo zavezancu za plačilo prispevkov po uradni dolžnosti na podlagi posebne odločbe davčnega organa, s katero se ugotovi obveznost v skladu s tem zakonom ter znesek preveč izračunanih oziroma odtegnjenih prispevkov. Zavezancu za plačilo prispevkov v tem primeru obresti ne pripadajo.

Povezava do razglasitve zakona: Uradni list/2019-01-1328/zakon-o-spremembi-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2f

Dne 26.04.2019 je bilo na portalu e-Davki objavljeno naslednje obvestilo: 

Regres – vračilo z odločbo in sestava REK obrazca  

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno. Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila regresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, pa bo onemogočeno tudi po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila regresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, pa bo onemogočeno tudi po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa, z datumom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, bo zopet omogočeno od 10. 5. 2019 naprej.

Več na:

Zaradi spremembe zakona, je potrebna prilagoditev algoritmov za izračun dohodnine. V Kopi smo v ta namen pripravili spremembe algoritma. Evnetuelne spremembe REK obrazcev bomo pripravili po objavi spremenjene strukture.

V primeru, da želite da vam spremembe pripravi KOPA, nas za ponudbo kontaktirajte na 041 518 228, ali pišite na: Maja Lubej

 

Facebooklinkedinmail