V srbskem podjetju Bosis so z uvedbo KOPA CRMPoint-a izboljšali obvladovanje prodajnih priložnosti in spremljanje poslovanja s kupci .

Podjetje BOSIS velja za največjega proizvajalca tiskane in kaširane kartonske embalaže na Balkanu. Med njegovimi kupci so številni mednarodni proizvajalci prehranskih izdelkov, pijač, avtomobilskih delov, obutve, igrač ter kemičnih in tekstilnih izdelkov.

Podjetje se je ob hitri rasti (ko pride do točke preloma in preglednost poslovanja postane neobvladljiva) srečevalo z neučinkovito interno komunikacijo, ki je temeljila na e-pošti, saj so se zaradi vedno večjega obsega izgubljale informacije in izpuščale naloge. Na prodajni strani ob tem niso spremljali dogajanja pri poslovanju s kupci, zato se jim je dogajalo, da so ponavljali napake. Podjetje je ob tem začelo s transformacijo vodenja, od podjetniškega pristopa h korporativnemu upravljanju. Ko so spoznali, da ERP sistem ne zadošča več za kakovostno delo s kupci, se je pokazala potreba po uvedbi sistema CRM.

V vseh ozirih najugodnejša rešitev

Za rešitev KOPA CRMPoint so se odločili zato, ker jim je zagotavljala celovit sistem obvladovanja odnosov s kupci na njihovi lokalni infrastrukturi. »Vsi drugi ponudniki bi rabili za razvoj in uvedbo takšne CRM-rešitve ter integracijo s poslovnim informacijskim sistemom od 6 do 8 mesecev. Kopina storitev integracije je bila ob tem neprimerno hitrejša in cenovno ugodnejša od ponudnika sistema ERP,« je povedal Jovan Djurić, vodja informatike v Bosisu.


070616_0847_SCRMjemdobo1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Celovita podpora delu s kupci 

KOPA je zagotovila popolnoma prilagojeno rešitev KOPA CRMPoint, pri čemer so uvedli tudi rešitve za brezpapirno poslovanje v sklopu sistema KOPA UREJENO.DOK.

V podjetju Bosis ugotavljajo, da so z uvedbo CRM sistema pridobili pomembne prednosti:

  • poenotena in pregledna komunikacija (e-pošta, zapiski telefonskih pogovorov, sestankov) na enem mestu,
  • celovit  vpogled v poslovanje s kupci (Ko nas kupec pokliče, ga poznamo, ker imamo vse podatke na enem mestu, na podlagi katerih se lahko odločamo in smo njegov kompetenten sogovornik.) CRMPoint omogoča 360 stopinjski pogled na kupca.

Kot je napovedal Djurić, bodo sistem CRM v prihodnjih letih intenzivno razvijali in to predvsem v smeri podpore pri trženju. Že sedaj v sistemu poleg evidence kupcev in izdelkov ter vodenja prodajnih interakcij, podpirajo pripravo in spremljanje e-poštnih trženjskih akcij. Pridobili so tudi sistem za spremljanje ponavljajočih se problemov v poslovanju, s čimer ustvarjajo potenciale za izboljšave pri delu s kupci ter v internih poslovnih procesih. Sistem CRMPoint so razširili še z mobilno rešitvijo za vodenje hitrih zapiskov, ki omogoča takojšne prenašanje informacij s terena v sistem CRM.

Razširitev investicije z brezpapirnim poslovanjem

BOSIS je Kopi zaupal tudi podporo brezpapirnemu poslovanju, pri čemer so v prvem koraku uvedli sistem za rezervacijo sredstev ter tablo odsotnosti. Slednja je integrirana s koledarjem v Outlooku, kar zaposlenim omogoča enostavno najavo odsotnosti. V sistemu UREJENO.DOK pa je glede na vrsto odsotnosti izveden delotok potrjevanja, ki vodjem omogoča enostavno in pregledno obvladovanje

vseh tipov odsotnosti podrejenih, pri čemer je podprto tudi obveščanje njihovih sodelavcev.

Avtor: Uroš Pudgar

Želite izvedeti več ? Pokličite 041 736 867, ali pišite matjaz.jurjec@kopa.si

Facebooklinkedinmail