Za vodenje evidence zaščitnih sredstev, ki jih dobijo delavci (delovne obleke, zaščitne čevlje, majice itd), vas večina uporablja ročne (Excel ) evidence. Zamudno delo in ročno prepisovanje podatkov pa je mogoče nadomestiti z računalniško evidenco, ki je  povezana z izdajo zaščitnih sredstev iz skladišča. Skladiščnik dodatno hkrati s podatki o izdaji zaščitnih sredstev v uporabo vpiše tudi šifro delavca, ki bo prejel zaščitno opremo. Tako skoraj samodejno nastaja baza podatkov, na  podlagi katere lahko spremljate, kdaj in kaj je delavec dobil, kdaj bo potreboval novo zaščitno sredstvo in podobno.


Vse to in še več  vam v Kopa ERP omogoča dodatek k knjiženju v skladiščih – knjiženje na kartico delavcev ob izdaji zaščitnih sredstev v uporabo. Modulu Zaščitna sredstva vključuje dodatno funkcionalnost, ki je potrebna za spremljanje evidence : vodenje velikosti zaščitnega sredstva, vodenje trajanje zaščitnega sredstva, avtomatsko izločitev po preteku tega roka, pregled, kartico delavca, oceno vrednosti novih nabav in podobno. Tudi če trajanje zaščitnega sredstva ne vodite, boste imeli evidenco, koliko krat je posamezen delavec prišel po nove rokavice.

Modula za vodenje zaščitnih sredstev vsebuje :

  • Vpis seznama potrebnih zaščitnih sredstev na delovno mesto z rokom trajanja v mesecih
  • Vpis velikosti zaščitnega sredstva na delavca
  • Izpis ne prevzetih zaščitnih sredstev po delavcih (ob zaposlitvi ..) Izpišejo se vsa zaščitna sredstva, ki so vpisana na delavnem mestu in jih delavec še ni prevzel in zaščitna sredstva, ki jim je potekel ali jim bo potekel rok do dneva, ki ga vpišete v analizo. Na seznamu je tudi delavčeva velikost zaščitnega sredstva.
  • Pri knjiženju izdaje v uporabo na skladišču je omogočeno skladiščniku  hkrati z ostalimi podatki tudi vpis zaščitnega sredstvo na kartico delavca z datumom izločitve glede na rok na delovnem mestu.
  • Izpis kartice delavca (vsa zaščitna sredstva ali samo tista, ki jim je ali jim bo v izbranem obdobju potekel rok)
  • Obdelava za avtomatsko izločitev zaščitnega sredstva konec meseca – sprememba statusa iz v uporabi v izločeno za vsa tista zaščitna sredstva, ki jih je delavec že dobil ponovno in jim je potekel rok uporabe.
  • Izpis seznama zaščitnih sredstev za OE, ki jim bo v izbranem obdobju potekel rok uporabe, zbranih po zaščitnih sredstvih in velikosti z ocenjeno vrednostjo po zadnjih znanih cenah

 

Za več informacij ali ponudbo nas kontaktirajte na 041 518 228, ali pišite na: maja.lubej@kopa.si

Facebooklinkedinmail